Zakup je namenjen prevashodno korišćenju putničkih vozila sa garantnim depozitom od 20% i trajanjem ugovora do 60 meseci. Zakup pruža mogućnost Zakupcu da po isteku ugovora vozilo vrati ili obnovi ugovor za novo, modernije vozilo. Vozilo se može prodati trećem licu, kojeg odredi zakupac. Vozilo se amortizuje u knjigama Raiffeisen Rent d.o.o.

Troškovi odobrenja finansiranja kod zakupa, kao i kod finansijskog lizinga su 1.5% od vrednosti predmeta lizinga.

Šta je zakup?

  • Zakup je forma korišćenja izabranog predmeta
  • Zakup ne nudi vlasništvo, već korišćenje i upravljanje predmetom
  • Zakup je za bilans neutralni model finansiranja, koji ne povećava zaduženost preduzeća i nudi prednost sa stanovišta likvidnosti
  • Zakup smanjuje osnovicu poreza na dobit, budući da su rate poreski priznat trošak
  • Predmet zakupa se vodi u knjigama rent kuće
  • Zakupnine se otplaćuju mesečno iz prihoda koji preduzeće ostvaruje korišćenjem predmeta zakupa i osnovane su na principu: „plaćaj kako zaradiš”
  • Zakupnine su fiksne i služe kao osnovica za jasnu i preciznu kalkulaciju troškova perioda, što je jako važno za preduzeće

Vlasništvo nad predmetom

Za vreme trajanja ugovora o zakupu, predmet ugovora je vlasništvo rent kuće. Po isteku ugovora nema prenosa vlasništva na zakupca. Predmet zakupa može se prodati trećem licu, kojeg odredi zakupac.