Fleet management

Fleet management podrazumeva uslugu rukovođenja voznim parkom.Usluge koje mi kao Zakupodavac u tom smislu obavljamo su podeljene u 4 kategoorije:
  1. Najam – Esencijalno je u pitanju ugovor o operativnom lizingu
  2. Osiguranje – Uz pomoć Raiffeisen Assistance-a, Raiffeisen Rent d.o.o. nudi obavezno osiguranje, kasko osiguranje uz pokriće svih rizika uključujući rizik krađe i utaje, kao i rizik kapitalnog gubitka. Uz to, pružamo i 24h pomoć na putu. Osnovni benefit je pomoć pri prijavi šteta i evidencija o štetnim zahtevima
  3. Održavanje – podrazumeva deo mesečne nadoknade koji pokriva sve usluge koje se tiču redovnog i vanrednog održavanja za dogovoreni period i kilometražu
  4. Upravljanje flotom – Raiffeisen Rent d.o.o. preuzima kompletno sve operativne aktivnosti koje se tiću održavanja flote.
Vaše je samo da vozite, a brige i aktivnosti oko flote prepustite nama!