Isključenje odgovornosti

Ovde navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, kao i materijala sa Internet stranica Raiffeisen Rent d.o.o. iz Beograda (u daljem tekstu RRRS) pravila su kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici materijala. Stoga Vas molimo da se upoznate sa dole navedenim pravilima kako bismo izbegli eventualne nesporazume i posledice u vezi sa istima.

Svako korišćenje sajta www.raiffeisen-rent.rs podložno je niže navedenim uslovima.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu www.raiffeisen-rent.rs vlasništvo su RRRS i mogu se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe, ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog odobrenja RRRS.

RRRS će uložiti sve razumne napore da održi www.raiffeisen-rent.rs stranice potpuno funkcionalnim i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune, ali ne snosi odgovornost za povremeno nefunkcionisanje stranica, eventualnu netačnost informacija, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnosti pristupa istima.

Stranicama www.raiffeisen-rent.rs se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računarska mreža koju RRRS direktno ne kontroliše već je na nju samo vezana pa zbog toga ne može garantovati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontroliše.

RRRS zadržava pravo promene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.raiffeisen-rent.rs u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

Navedeni uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, i kako bi osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, koristimo softver programe koji prate posete na mrežu i prepoznaju neovlašćene pokušaje narušavanja privatnosti ili izmene podataka kao i one koji bi mogli prouzrokovati štetu na neki drugi način. Neovlašćeni pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Tajnost podataka

Naglašavamo da prilikom posete ovim stranicama, Vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obvezujemo se da, osim u svrhe koje zakon predviđa, nećemo drugim licima dati podatke koje smo od Vas primili.

Na određenim mestima unutar www.raiffeisen-rent.rs stranica i u određeno vreme, RRRS prikuplja lične podatke korisnika (ime, prezime, adresu, naziv poslodavca, telefonski broj, e-mail adresu, …). Pomenuti podaci se koriste u svrhu kontakata i evidentiranja korisnika ove web stranice i u svrhu statističke obrade posećenosti našeg sajta. RRRS garantuje da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima.

Autorska prava

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada RRRS, ili je ustupljeno RRRS, a u vlasništvu je trećih lica. RRRS takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Navedena stranica sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posedu RRRS ili u vlasništvu trećih osoba, a RRRS je nosilac licence. Sadržaj na ovoj stranici nije za upotrebu bez ograničenja i može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Svaka povreda navedenih prava, bilo namerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korišćenja materijala sa Internet stranica i podleže materijalnom i krivičnom gonjenju.

Materijal na ovoj web stranici je na raspolaganju bez garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih.

Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ove web stranice na sopstvenu odgovornost. RRRS ne garantuje da će ova web lstranica uvek biti dostupna i raspoloživa, kao i da neće sadržati greške ili viruse, ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani.

RRRS ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kog dela ove web stranice, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

RRRS ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost podataka, i ovde prikazanih postupaka, i ne garantuje da korišćenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava.

RRRS ne daje garanciju ili pravo prigovora u pogledu tačnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njenim Internet stranama i te materijale treba uzeti “takvima kakvi jesu”, pa se RRRS ne smatra odgovornom za eventualne posledice koje mogu proisteći iz drugačijeg tumačenja materijala na Internet stranica. Medijski subjekti i ostali korisnici interneta, dužni su da prihvate obavezu naknade RRRS –u kao i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala s sa ove stranice, uključujući i bilo kakvu idirektan, indirektan, slučajan, poseban ili posledičan slučaj štete.

Tačnost podataka

Svi podaci sadržani na našim Internet stranicama ne moraju biti u celosti potpuni niti ispravni. RRRS ne garantuje potpunu tačnost ni celovitost objavljenih podataka. U izuzetnom slučaju greške, RRRS će istu nastojati da ispravi ažurirajući sadržaj Internet stranica. Tačnost podataka objavljenih na Internet stranicama zavisi najviše od načina iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima. RRRS je na osnovu ličnih istraživanja i prikupljenih podataka upotpunila ili promenila primetno netačne podatke.

Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih ličnih podataka koje smo od Vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Na Vaš zahev možemo ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ukoliko se pomenuti podaci još uvek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ukoliko želite da ostvarite to pravo, javite nam se na info.rent@raiffeisen-rent.rs.

Servis

Naš servis koristi statističke softver programe za upravljanje mrežom, koji se koriste za upravljanje ovim stranicama. Ti programi su standardno obeležje svih web servisa i nisu karakteristični samo za naše stranice. Statistički programi nam omogućavaju utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, vrste informacija koje je potrebno uvesti, efikasnost strukture naše web stranice, i posećenost naših internet stranica.

Slanje poruka elektronskom poštom

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s ličnim podacima putem e-mail poruke sa pitanjem ili komentarom, podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahteva. U takvim slučajevima, Vaš e-mail možemo poslati drugim zaposlenima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja.

Linkovi

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da prilkom preusmeravanja sa naših Internet stranica budete upućeni na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan i bezbedan. Ipak, stranice i adrese na mreži se brzo menjaju, i ne možemo uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmerimo. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa našom politikom za zaštitu ličnih podataka, ili u vezi sa Vašim iskustvima sa ovom Internet adresom, molimo da nam se javite na info.rent@raiffeisen-rent.rs.

RRRS istraživanja

Publikacije i sadržaj koje se nalaze na webu ili bilo koji njihov deo ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje vrste imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije objavljene na sajtu zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama koje potiču iz izvora u čiju potpunost i pouzdanost RRRS ne sumnja, ali za koju ne može garantovati. S toga su sve informacije date na RRRS web stranici podložne promenama koje zavise od promena izvora informacija, kao i od promena koje nastupe od trenutka pisanja ili publikovanja teksta do njegova čitanja. Informacije na sajtu su isključivo informativnog karaktera i neće se smatrati savetom ili ponudom za kupovinu ili prodaju bilo kog od instrumenata investiranja predviđenog zakonima koji uređuju tržište kapitala u Republici Srbiji, ili drugim zemljama. Dokument ili njegovi delovi ne mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način reprodukovati bez navođenja izvora.