Uspeh počinje mudrim odlukama

Operativni lizing

Zakup je ugovorni odnos koji omogućava Korisniku zakupa korišćenje predmeta zakupa uz adekvatnu mesečnu naknadu.

Iskoristite mogućnost zakupa uz minimalna početna ulaganja i fiksna mesečna plaćanja.

Koristite novo vozilo na ugovoreni period, maksimalno do 48 meseci, sa mogućnošću zamene za novo vozilo po isteku ugovora o zakupu.

Benefiti zakupa

Iskoristite mogućnost zakupa uz minimalna početna ulaganja

Koristite vozilo u poslovne svrhe, bez kreditnog opterećenja u finansijskim izveštajima Vaše firme

Planirajte budžet unapred, jer su Vam mesečni troškovi zakupa poznati

Osigurajte zakup po najpovoljnijim uslovima

Kontrola troškova uz operativno bavljenje održavanjem flote – oslobađa sredstva za obavljanje osnovne delatnosti

Česta pitanja

 • Potrebna dokumentacija - Pravna lica

  Svi klijenti koji su zainteresovani za zakup, dostavljaju sledeća dokumenta:

  1. Ponuda dobavljača
  2. Ponuda za zakup prihvaćena od strane klijenta
  3. Zahtev za zakup

  Osim toga, u zavisnosti od pravnog statusa klijenta potrebna je i sledeća dokumentacija:

  1. Kopija Rešenja iz Agencije za privredne registre ili Izvod iz sudskog registra
  2. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci)
  3. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
  4. Komplet završni računi za poslednje 2 godine na dan 31.12. (bilans stanja, bilans uspeha i aneks), tekući poslednjiobračunski izveštaj (ili bruto bilans – zaključni list na dan podnošenja zahteva), napomene uz finansijske izveštaje(ukoliko postoje) i izveštaj revizora (ukoliko postoji)
  5. Fotokopija lične karte (obe strane) direktora i vlasnika preduzeća (ukoliko nije ista osoba), odnosno kopija pasoša i boravišna dozvola (ukoliko je strani državljanin). Za svako pravno lice koje je osnivač/vlasnik preduzeća, sa minimalno 25% vlasničkog udela ili akcija, potrebno je dostaviti izvod iz registra, a ukoliko je u pitanju fizičko lice – fotokopiju lične karte ili pasoša (ukoliko je strani državljanin) ili dostaviti Izjavu o vlasničkoj strukturi (obrazac) koju potpisuje zakonski zastupnik/punomoćnik pravnog lica i stvarni vlasnik
  6. Osnovni izveštaj iz Kreditnog biroa dobijen u matičnoj banci gde se vrši i uplata troškova tog izveštaja: 1.440,00dinara za zakupca, 600,00 dinara za jemca

  Ako je matična banka Raiffeisen banka, instrukcije za uplatu troškova Kreditnog biroa su sledeće:

  – Corporate: transakcioni račun 265-1500320000001-49 sa pozivom na broj 02101088 – MB klijenta
  – SE: transakcioni račun 265-1910320000001-36 sa pozivom na broj 02101088 – MB klijenta

  Saglasnost za pribavljanje izveštaja od KB za pravna lica

  Zahtev za zakup

  Molimo Vas da svu dokumentaciju overite potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća. Raiffeisen Rent d.o.o. zadržava pravo da zatraži svu dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva.

 • Potrebna dokumentacija - Preduzetnici

  Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a

  1. Kopija Rešenja iz Agencije za privredne registre ili Izvod iz sudskog registra
  2. Potvrda o ostvarenom prometu iz banke koju dostavljate RUJP-u
  3. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci)
  4. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
  5. Fotokopija Rešenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak za samostalno obavljanje delatnosti
  6. Fotokopija lične karte (obe strane/original na uvid ili kopija overena u sudu ili opštini) preduzetnika
  7. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)
  8. Osnovni Izveštaj iz Kreditnog biroa dobijen u banci gde se vrši i uplata troškova tog izveštaja: 600,00 dinara za zakupca, 240,00 dinara za jemca

  Preduzetnici koji su u sistemu PDV-a

  1. Kopija Rešenja iz Agencije za privredne registre ili Izvod iz sudskog registra
  2. Fotokopija Bilansa uspeha za poslednje 2 poslovne godine i poslednji bilans za tekuću godinu (ili bruto bilans na dan
  3. podnošenja zahteva)
  4. Fotokopija prijave o plaćenom PDV-u (mesečno/tromesečno)
  5. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci)
  6. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
  7. Fotokopija lične karte (obe strane/original na uvid ili kopija overena u sudu ili opštini) preduzetnika
  8. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)
  9. Osnovni Izveštaj iz Kreditnog biroa dobijen u banci gde se vrši i uplata troškova tog izveštaja: 600,00 dinara za zakupca, 240,00 dinara za jemca

  Saglasnost za pribavljanje izveštaja od KB za pravna lica

  Zahtev za zakup

  Molimo Vas da svu dokumentaciju overite potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća. Raiffeisen Rent d.o.o. zadržava pravo da zatraži svu dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva.

 • Šta je zakup i koje su njegove prednosti?

  • Zakup je forma korišćenja izabranog predmeta
  • Zakup podrazumeva korišćenje i upravljanje predmetom, ne i vlasništvo
  • Zakup smanjuje osnovicu poreza na dobit, budući da su rate poreski priznat trošak
  • Predmet zakupa se vodi u knjigama rent kuće, u bilansima zakupca nije finansijsko zaduženje
  • Zakupnine se otplaćuju mesečno iz prihoda koji preduzeće ostvaruje korišćenjem predmeta zakupa
  • Zakupnine su fiksne i služe kao osnovica za jasnu i preciznu kalkulaciju troškova perioda, što je jako važno za preduzeće

  Iznos mesečne nadoknade određuje se u skladu sa nivoom usluga koje se mogu dogovoriti. S tim u vezi, Raiffeisen Rent d.o.o. nudi 3 nivoa usluge:

  – iznos mesečne zakupnine koji se odnosi na čist najam vozila

  – delimični fleet management – najam vozila uz usluge registracije vozila, obaveznog i kasko osiguranja

  – full fleet management – najam vozila uz usluge registracije vozila, obaveznog i kasko osiguranja kao i kompletnog održavanja vozila, zamenskog vozila, 24/7h asistencije, itd.

 • Koje su prednosti zakupa preko Raiffeisen Rent-a?

  • Dugogodišnje iskustvo (preduzeće osnovano 2006.)
  • Lokalni i internacionalni know-how (deo Raiffeisen grupacije)
  • Savetovanje u domenu optimizacije troškova
  • Kontrola troškova uz operativno bavljenje održavanjem flote – oslobađa sredstva za obavljanje osnovne delatnosti
  • Referentna lista internacionalnih i velikih domaćih klijenata
  • Fleksibilnost – Raiffeisen Rent d.o.o. je tu da zadovolji Vaše potrebe i prilagodi uslugu Vašim očekivanjima